Kreeta kesällä 2002 / Criti (summer 2002)

Auringonlasku rannalla aivan hotellimme lähellä.

At sunset on the beach near by our hotel

Maisemia automaltkalta Kreetalla

Criti landscape

Luostari ja Bysantin lippu

A Creek Orthodox monastery and the Bysantian flag

Luostarit ovat suosittuja turistikohteita Kreetallakin. Kuvassa Moni Preveli.

Monasteries are popular visiting places in Criti, too. Moni Preveli.

Rethymnionin allonmurtajalla

Visiting a breakwater of Rethymnion

Moni Arkadin eli Arkadin luostarin kirkon ikonostaasia

The Iconostasis in Moni Arkadi (Monastery of Arkadi)

Väsynyt kulkija Arsanin luostarin palmun varjossa

A tired visitor in the shadow of Moni Arsani's palm

Moni Arkadi - linnoitus vai luostari !

Moni Arkadi - the fort or the monastery

© Hannu Pyykkönen, Mikkeli, Finland, 2002 - 2005

Takaisin kotisivulleni / Back to my homepage